Detaljer

VD: Vitalij Kungel

HRB 175197 B
MomsNr.: SE502079701401
Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

Företagsadress:

Zoobio GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
E-Mail: [email protected]
Web: www.petsexpert.se

Tfn. nummer: +46 101 38 90 91

EU-kommissionens plattform för tvistlösning online: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Hemsidan Zoobio GmbH innehåller hyperlänkar till tredjeparts hemsidor. Zoobio GmbH är inte ansvariga för innehållet på dessa hemsidor som kan nås via hyperlänkarna. Bruket av sagda hemsidor sker på egen risk.

Referenser och länkar

För direkta och indirekta hyperlänkar till andra hemsidor, som ligger utanför författarens ansvar, kan dennes ansvar endast godkännas om författaren hade kunskap om hemsidornas innehåll och även om det vore tekniskt möjligt och rimligt för denne att förhindra användningen av olagligt innehåll. Författaren deklararerar härmed att inget olagligt innehåll fanns på hemsidorna vid den tidpunkt då de länkades. Författaren har inga möjligheter att influera den nuverande eller framtida designen, innehållet eller författarskapet på de länkade hemsidorna. Därför tar han avstånd från allt innehåll på alla länkade hemsidor som ändrades efter att de länkades. Detta uttalande appliceras på alla internet-länkar som integrerats i dennes egna erbjudanden och referenser, så väl som utomstående gästinlägg, foruminlägg och maillistor. För illegalt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilt för skador som uppkommer från bruket eller icke-bruket av sådan information ligger ansvaret helt och hållet hos leverantören av hemsidan som refererats till och inte hos den som länkat till hemsidan.

Ansvarsfriskrivning: Innehåll i online erbjudanden

Författaren tar inte på sig något ansvar för informationens korrekthet, fullständighet eller kvalitet. Återbetalningskrav mot författaren gällande skador av materiell eller ideell karaktär som uppstått genom bruk eller icke-bruk av den försedda informationen och/eller bruket av falsk eller inkomplett information exkluderas, förutsatt att det inte finns bevis att författaren försummat eller avsiktligt angivit missvisande information. Alla erbjudande underkastar sig rätten att förändras utan påföljder. Författaren reserverar rätten att ändra, modifiera eller ta bort delar av hemsidan eller hemsidan i dess helhet utan förvarning, eller att upphöra publikationen temporärt eller permanent.

Upphovsrätt och varumärkeslagar

Författaren strävar efter att respektera upphovsrätten hos grafik, ljud och videoklipp och texter, och att använda dennes egna grafik, ljud och videoklipp och texter, eller att använda licenserad gratis grafik, ljud och videoklipp och texter. Alla märken och varumärken som nämns i erbjudande på internet kan möjligtvis vara skyddade av tredje parts märken och varumärkens applicerbara varumärkeslagar, och upphovsrätten hos ägaren av märket eller varumärket. Det ska nämnas att författaren är väl medveten om att varumärkena som nämns skyddas av lagen. Upphovsrätten för material som publiceras av författaren ägs enbart av författaren själv. Reproduktion av grafik, ljud och videoklipp och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan explicit medgivande från författaren.

Juridisk giltighet i denna ansvarsfriskrivelse

Den här ansvarsfriskrivelsen ska ses som en del av online erbjudande som refererat till denna sidan. Om delar eller enskilda fraser i den här texten inte längre är applicerbara på det nuvarande juridiska läget håller resten av dokumentet fortfarande sin validitet.

Vänligen försäkra att produkterna du beställer från vår webbshop faller i ditt tycke. Det kan finnas ytterligare information som är nödvändigt för att du utan tvivel ska vara säker på att produkterna passar ditt husdjurs behov. Vi svarar mer än gärna på dina frågor.